Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 16 2014

elbing
07:57
elbing
07:56
elbing
07:55
elbing
07:54
elbing
07:50

February 11 2014

elbing
10:16
Stocznia Elbląska, okres przed II Wojną Światową.

February 03 2014

elbing
08:45

January 30 2014

elbing
06:23
Elbing, budynek przedwojennej Jahnschule, obecnie gimnazjum nr 5 (wcześniej szkoły podstawowej nr 3), przy ul. Agrykola.

January 04 2014

elbing
17:10
Elbląg, wirtualna prezentacja współczesnego wyglądu lotniska.
elbing
16:59
6 Lutego 1945 roku, po zaciętych walkach, Eichwalde zostało zdobyte przez Rosjan. 
Od 1948 do 1952 roku stacjonował tam pułk lotnictwa szturmowego. W momencie wprowadzenia do służby w Ludowym Wojsku Polskim samolotów odrzutowych, z racji braku utwardzonego pasa startowego na elbląskim lotnisku, pułk został przeniesiony do Bydgoszczy.
Od roku 1957 powstaje i funkcjonuje do dziś dnia Aeroklub Elbląski.
elbing
16:42
Elbing, samoloty Ju87 Stuka.
Reposted bylucass1984 lucass1984
elbing
16:40
Wieczorem, 31 sierpnia 1939 przebazowano na Eichwalde I. Gruppe Sturzkampfgeschwader[6] 1 [...] wyposażoną w 38 Sztukasów. Pierwszy atak miał na celu zniszczenie kabli elektrycznych prowadzących do ładunków wybuchowych na moście na Wiśle, w Tczewie. Samoloty miały także przeprowadzić ataki na dworzec kolejowy i elektrownię.
http://www.tomaszstezala.pl/index.php/Elbl%C4%85gElbing/lotnisko-eichwalde.html
elbing
16:36
Elbing, bombowiec JU88 na lotnisku Eichwalde.
elbing
16:35
Wojenne losy lotniska Eichwalde.

W niemieckim planie wojny przeciw Polsce lotnisko Eichwalde znalazło także swoje miejsce. Na rozbudowanym lotnisku znalazła się radiowa stacja naprowadzająca samoloty oraz nowe baraki dla jednostek obsługi i lotniczych „gości”. Wykopano doły na bomby oraz zainstalowano nowe zbiorniki na paliwo lotnicze.
http://www.tomaszstezala.pl/index.php/Elbl%C4%85gElbing/lotnisko-eichwalde.html
elbing
16:25
Elbing, 1931. Samolot ustawiony przed ratuszem z okazji pierwszych pokazów lotniczych w Elblągu.
elbing
16:21
W Eichwalde urządzano wiele pokazów lotniczych. Zapowiadane były plakatami na słupach ogłoszeniowych a protektorem był wówczas radca miejski dr. Uffhausen. Na początku brało w nich udział cztery do pięciu samolotów.
http://www.elblag-moje-miasto.pl/
elbing
16:19
7725 59a9 390
Schemat połączeń pasażerskich przez Elbing. Lata 20. XX wieku.
elbing
16:16
Po 1925 roku powstały niemieckie linie lotnicze Lufthansa. Uruchomiono wtedy linię lotniczą łączącą Berlin i Gdańsk z Królewcem. Pierwszym samolotem, codziennie kursującym na tej trasie był zasłużony także dla polskiego lotnictwa Junkers F13.
Specjalnie dla nowej trasy z Berlina do Moskwy przygotowano oświetlenie pasa startowego.
http://www.tomaszstezala.pl/index.php/Elbl%C4%85gElbing/lotnisko-eichwalde.html
elbing
16:07
Elbing, pasażerski Junkers sfotogrfowany nad Starym Rynkiem
elbing
16:00
W 1915 miasto wykupiło majątek Eichwalde i prywatne grunty leżące na południe od toru kolejowego (104 hektary) za niebagatelną kwotę 400 tys. marek z przeznaczeniem na lotnisko. Obiektem zainteresowała się armia, która przejęła go. Błyskawicznie wyrównano teren przygotowując trawiaste pole wzlotów, drogi kołowania i dojazdowe, wzniesiono budynki i hangary. Wytoczono też ulicę, poprowadzoną obok fabryki lokomotyw Schichaua, nazwaną oczywiście Fliegerstraße (Lotnicza). Na lotnisku powstała szkoła pilotażu, gdzie umiejętności lotnicze zdobywali także mieszkańcy Elbląga. Obok lotniska, przy Eichwalder Weg (Dębowa), powstało osiedle domków jednorodzinnych, w którym zamieszkało wiele osób związanych z lotniskiem.
http://www.tomaszstezala.pl/index.php/Elbl%C4%85gElbing/lotnisko-eichwalde.html
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl